Vi använder drönare och cad program för projektering och planering. 

Med dessa verktyg får vi exakta mått för materialbeställning samt bra visualisering för att se slutresultatet av projektet